Låni » Blogg » Ekonomitips » Vad är inkasso?

Vad är inkasso?

Inkasso är en process som används för att driva in obetalda skulder. När en person eller ett företag inte betalar en räkning i tid kan den som är borgenär vända sig till ett inkassobolag för att hjälpa till med indrivningen av skulden.

Inkassobolag är specialiserade företag som hanterar indrivning av skulder på uppdrag av andra företag eller privatpersoner.

I denna artikel kommer vi att utforska vad som händer när en räkning går till inkasso, hur inkassobolag fungerar och vilka konsekvenser det kan få att hamna hos inkasso.

Vad händer när en räkning går till inkasso?

När en räkning inte betalas i tid kan den gå vidare till inkasso. Detta kan vara en påfrestande situation för många men genom att förstå processen och ha kunskap om vad som händer kan man hantera situationen bättre. Här beskriver vi steg för steg vad som händer när en räkning går till inkasso och ger exempel på hur det kan se ut för en privatperson.

Vad är inkassokrav?

Om en faktura inte betalas i tid, och inte heller betalningspåminnelsen har betalats, går ärendet vidare i processen och ett inkassokrav skickas ut. Detta görs från ett inkassobolag. Till fakturan tillkommer nu kostnader i form av en inkassoavgift på 180 kronor och eventuell dröjsmålsränta. Vid detta skede har ingen betalningsanmärkning registrerats ännu.

Exempel: Anna glömde att betala sin telefonräkning på 500 kronor. Efter att ha missat betalningspåminnelsen får hon ett inkassokrav på 680 kronor (500 kr + 180 kr inkassoavgift).

Vad händer efter inkasso?

Om inkassokravet inte betalas, eller om man inte tar kontakt med inkassobolaget, är det vanligt att en ansökan görs om ett betalningsföreläggande. Detta fastställer din betalningsskyldighet. Kronofogden kommer att informera dig skriftligen om ansökan om betalningsföreläggande. Vid betalningsföreläggande tillkommer ytterligare kostnader på 300 kronor + 380 SEK.

Exempel: Anna ignorerar inkassokravet och får några veckor senare ett brev från Kronofogden om betalningsföreläggande. Nu är hennes skuld uppe i 1 360 kronor.

Hur undviker man inkasso?

Det bästa sättet att undvika inkasso är naturligtvis att betala sina räkningar i tid. Men om det uppstår en situation där du inte kan betala, är det viktigt att omedelbart kontakta företaget du är skyldig pengar. Många företag är villiga att diskutera betalningsplaner eller andra arrangemang för att undvika inkasso.

Exempel: Anna inser sitt misstag och kontaktar telefonbolaget. De går med på att hon betalar hälften av skulden nu och resten nästa månad, vilket undviker ytterligare inkassokostnader.

Tips på hur du undviker inkasso och att få inkassokrav:

  • Betala alltid i tid: Detta är det mest grundläggande tipset – att alltid betala dina räkningar i tid. Använd påminnelser, kalendrar eller automatiska betalningar (e-faktura, autogiro) för att inte missa att betala dina räkningar.
  • Håll koll på din ekonomi: Se till så att du har pengar på kontot när räkningar och avgifter ska dras.
  • Kontakta företaget du är skyldig pengar: Om du vet att du kommer att ha svårt att betala en räkning i tid kontakta borgenären (de som du är skyldig pengar) i förväg. Många företag är flexibla och kan tänka sig att diskutera betalningsplaner eller att förlänga förfallodatumet. För företag är det viktigaste att de får betalt, inte exakt när.
  • Gör en budget: Genom att ha en tydlig översikt över dina inkomster och utgifter kan du enklare planera framtida räkningar och betalningar.
  • Undvik impulsköp: Köp inte ”onödiga” saker, speciellt inte om du har svårt att få pengarna att räcka till.
  • Spara: Ha en buffert eller nödfond för oväntade utgifter. Detta kan hjälpa dig att betala räkningar även om du stöter på ekonomiska svårigheter så att du inte behöver låna i onödan.
  • Håll koll på räntor och avgifter: Om du tar ett lån eller ingår annat avtal, se alltid till så att du är införstådd med vilka räntor och avgifter som kan tillkomma, titta på den effektiva räntan vid skuldsättning då det är där alla kostnader är inbakade.
  • Be om hjälp: Om du känner att du inte kan hantera din skuldsituation så tveka inte att söka rådgivning. Det finns gratis skuldrådgivning med tystnadsplikt i alla svenska kommuner.
  • Kontrollera dina räkningar: Se till att de belopp du debiteras är korrekta. Om du ser något felaktigt, ta kontakt med företaget direkt för att rätta till felaktigheter.
  • Undvik onödiga nya lån: Om du redan har skulder tänk till två gånger innan du tar ytterligare lån. Att ta nya lån för att betala gamla skulder är aldrig bra eftersom det leder till ökad skuldsättning. Se i sådana fall istället över möjligheten att ta ett samlingslån för att minska dina låneutgifter.
Foto av författare
Den här artikeln är skriven av Erika
Erika är skribent på Låni sedan 2022. Hon har erfarenhet av både marknadsföring och kreditbranschen. Erika brinner för att skriva objektiva recensioner och hjälpfulla guider för besökarna.

Lämna en kommentar